ברוכים הבאים לחטיבת גוונים

ענווה - אמונה ביכולת - הנעה פנימית - גמישות - מוסריות

"אם לא נאט, לא נביט, לא נשים לב לפרטים לא נגיע לארץ חדשה" (שלמה ארצי)

ספרי לימוד

רשימות ספרים תשע"ט

ספרי לימוד שכבת ז' תשע"ט גוונים ספרי לימוד שכבת ח' תשע"ט גוונים ספרי לימוד שכבת ט' תשע"ט גוונים רשימת ספרים תשע"ט חנ"מ 

חינוך חברתי

מש"צים

כיתות ח-פשצ"ים (פרחי של"ח צעירים)-קורס בסיסי בקיץ בנוסף להכשרה מהחל השנה וכנסים בחופשת חנוכה ובחופשת פסח.כיתות ט-משצ"ים ( מדריכי של"ח צעירים)-קורס מתקדם בקיץ, בנוסף לכנסים

להמשך קריאה »

ארועים

הגדרות כלליות כניסה למערכת